Bezpłatne polecenie zapłaty - Generator druczków

Generator druku-przelewu.pl nie przechowuje danych wprowadzonych na stronie internetowej.
Oznacza to, że informację wprowadzone przez Państwa są kasowane po każdorazowym odświeżeniu strony.

druk przelewu - podgląd

Informujemy o wykorzysywaniu plików Cookies na stronie. Pliki te są podstawą do tworzenia statystyk strony.
Prosimy o zaakceptowanie tego faktu, bądź opuszczenie strony.
Pliki cookies nie mają żadnego związku z wprowadzanymi przez Państwa danymi.
Państwa dane są kasowane po zamknięciu okna / odświeżeniu strony.


Druk przelewu - podgląd:

{{nazwa_odbiorcy1}} {{nazwa_odbiorcy2}} {{nazwa_numer_rachunku}} {{kwota}} {{nadawca}} {{nadawca_adres}} {{tytulem}} {{tytulem1}} Bezpłatne polecenie zapłaty - Generator druczków


Bezpłatny druk przelewu - Generator druczków

Generator druku przelewu jest bezpłatnym narzędziem. Aby, wydrukować blankiet wpłaty wystarczy wypełnić wymagane dane, następie kliknąć na przycisk Generuj. Blankiety wpłaty zostaną automatycznie wygenerowane. Następnie mogą Państwo wygenerowany dokument wydrukować i zrealizować w banku.

Do prawidłowego działania Generatora druku przelewu nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania. Wystarczy podstwowa funkcjonalność przeglądarki internetowej.

Druk przelewu - Błędne dane przelewu

Proszę pamiętać, aby przed wydrukowaniem, a także na papierowej już wersji dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone dane. Najważniejsze pola czyli nr. konta oraz kwota powinny być zawsze weryfikowane przed przystąpieniem do realizacji zlecenia w banku.

Błędy zdarzają się każdemu, należy mieć jednak na uwadzę, że banki realizują nasze zlecenie na podstawie numeru bankowego. Co ciekawe długi numer konta to nie przypadkowy zbiór cyfr, a uporządkowany algorytm. 26 cyfrowy ciąg jest sprawdzany w postaci tzw. sumy kontrolnej (stanowiącej dwie pierwsze cyfry numeru konta - generowane z pozostałych 24 cyfr). Dzięki temu możemy być pewni, iż w przypadu wpisania błędnego numeru konta bank nie przyjmie nam takiego zlecenia.

Zabezpiecznie to jednak filtruje tylko niepoprawny format samego numeru konta. Nie stanowi jednak żadnej realnej ochrony jeżeli chcemy wysłać przelew na konto przysłowiowego Nowaka, a podany dane przelewu Kowalskiego. Problem z tego typu poleceniami zapłaty jest mały, ale jednak pomyłki się zdarzają co wówczas ?

Według polskiego prawa osoba / firma, która otrzymała taką zabłąkaną wpłatę powinna ją zwrócić. Podstawą prawną do tego są przepisy Kodeksu Cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienależnym świadczeniu (art. 405 w zw. z art. 410 § 1 K.c., Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Jest jednak w tym przepisie pewna luka. Jeżeli osoba do której błędny przelew został wysłany, zdąży wydać te pieniądze w celach konsumpcyjnych (wydać nieświadomie), nie ma obowiązku ich zwrotu ponieważ w chwili wydawania tych środków nie zdawała sobie sprawy o zaistniałym problemie. - art. 409 K.c. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej od momentu zaistnienia takiego faktu powiadmić odbiorcę takiego przelewu, iż pieniądze nie należą do niej.

Co jeżeli nie jesteśmy w stanie odzyskać źle wysłanego przelewu ?

Pozostaje nam droga sądowa. Na przykładzie interpretacji Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK 205/2008. Sąd stwierdził, że bank ma obowiązek weryfikacji danych odbiorcy na podstawie numeru rachunku. Jeżeli dane nie zgadzają się nie powinno dojść do realizacji przelewu, bank powinien zażądać wyjaśnień od klienta realizującego polecenie przelewu. Jeżeli usługa zostanie zrealizowana wine ponoszą obie strony zarówno bank jak i klient. Bank ponieważ nie dotrzymał procedur związanych z weryfikacją klienta odbiorcy, klient ponieważ popełnił błąd przy samym wypisywaniu. Dlatego nie ma co liczyć na pełne odszkodowanie za poniesione straty finansowe. Jest natomiast bardzo duża szansa na odzyskanie chociaż części kwoty przelewu od Banku.
TAGI: Generator druczków Generator druku przelewu Druk przelewu Polecenie przelewu Polecenie zapłaty generator Druczek przelewu
Realizacja DevDesign.pl